Wie zijn onze gastouders?

 

Als u gaat werken wilt u dat uw kind in goede handen is. U bent op zoek naar een plek waar uw kind veilig is, persoonlijke aandacht krijgt en plezier kan maken. Maar ook u moet zich er lekker bij voelen. Ouders kiezen voor gastouderopvang omdat het vertrouwd is. Hun kind ziet iedere dag hetzelfde vertrouwde gezicht. Bovendien is gastouderopvang afgestemd op de wensen van de ouder. Gastouders hebben namelijk veel vrijheid om de opvang af te stemmen op de wensen van de ouder en op die van henzelf. Zo kan er een plezierige en langdurige opvangrelatie ontstaan.

Samen met u kunnen we tot een perfecte match komen tussen u, uw kinderen en de gastouder.
Onze gastouders verrichtten verantwoordelijk werk, zij vangen immers andermans kinderen op. Daarom stellen de Overheid en Koters&Co eisen aan gastouders. Ze dienen hiervoor minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

in het bezit te zijn van een door de overheid goedgekeurd diploma.

in het bezit te zijn van een geldig certificaat EHBO of EHBO bij kinderen.

in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag.

indien de opvang bij de gastouder plaatsvindt, dienen volwassen huisgenoten ook in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag.

ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hierdoor worden de gastouders en hun opvanglocatie ieder jaar gecontroleerd door de GGD op veiligheid en hygiëne.

het hebben van een achterwacht.

enthousiast, flexibel en creatief zijn.

kunnen werken volgens het pedagogisch beleid van Koters&Co.

representatief zijn.

open en eerlijk zijn.