Wat vragen wij

 

Als gastouder verricht u verantwoordelijk werk. U vangt immers andermans kinderen op. Daarom stellen de Overheid en Koters&Co voorwaarden aan het gastouderschap.

 • Aan welke voorwaarden moet u voldoen:

  • de gastouder spreekt Nederlands.
  • de gastouder is 18 jaar of ouder.
  • lichamelijk en geestelijk in staat om de opvang uit te voeren.
  • plezier hebben in de omgang met kinderen.
  • positief staan tegenover kinderopvang.
  • zich voor langere tijd kunnen inzetten als gastouder.
  • de gastouder (en eventuele volwassen huisgenoten) is/zijn in het bezit van een recente
   Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • in het bezit zijn van een AVP verzekering (voorheen WA verzekering) en een
   inzittendenverzekering (bij auto gebruik).
  • de gastouder en vraagouder wonen niet op hetzelfde adres.
  • de gastouder is niet de partner van de vraagouder of de ouder van het op te vangen
   kind(eren).
  • de gastouderopvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder en/of op het
   woonadres van(één van) de vraagouder(s).
  • de gehele opvanglocatie is altijd volledig rookvrij.
  • gastouders dienen te beschikken over een diploma welke op deze lijst vermeld staat.
  • gastouders dienen in het bezit te zijn van het certificaat EHBO of EHBO aan kinderen.
  • de gastouder is bekend met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het
   gastouderbureau en het protocol ‘Herkennen signalen kindermishandeling’ en handelt
   ernaar.
  • de gastouder kent de ‘Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid’ en handelt ernaar.
   de opvanglocatie dient te beschikken over voldoende speel- en slaapruimte en
   rookmelders.
  • er zit een maximum aan het aantal kinderen dat gelijktijdig op het opvangadres
   aanwezig mag zijn.(6 incl. eigen kinderen)