Tarieven

 

De kosten voor kinderopvang bestaan uit twee delen:
De opvangvergoeding, dit is de vergoeding die via Koters&Co wordt betaald aan de gastouder en de bureaukosten, dit is de vergoeding voor de diensten van het gastouderbureau.

 

Gastouderopvang (in het huis van de gastouder)

U bent vrij om samen met uw gastouder een tarief per uur af te spreken. Dit is afhankelijk van de door u gevraagde diensten en de ervaring van uw gastouder. Richtlijnen voor deze opvangvergoeding zijn tussen de 5.00 en de 7.00 euro per uur per kind. De bureaukosten bedragen per maand per gezin:

Van 0 tot 27 uur afname per maand per gezin 28.00 euro.
Van 28 tot 40 uur afname per maand per gezin 42.00 euro.
Bij 40 of meer uur per maand per gezin 54.88 euro.

Nannyopvang (in het huis van de vraagouder)

U bent vrij om samen met uw nanny een tarief per uur af te spreken. Dit is afhankelijk van de door u gevraagde diensten en de ervaring van uw nanny.
Richtlijnen voor deze opvangvergoeding zijn tussen de 12.50  en de 15.00 euro per uur per gezin met een minimale oproep van 3 uur aaneengesloten.

 

De bureaukosten bedragen per maand per gezin:
Van 0 tot 20 uur afname per maand per gezin 42.00 euro.
Van 20 tot 25 uur afname per maand per gezin 50.40 euro
Bij 25 of meer uur per maand per gezin 61.60 euro.

 

De bureaukosten zijn maandelijks en worden 2x per jaar geïndexeerd op basis van het gemiddeld aantal afgenomen uren. Heeft u een extra gastouder nodig, standaard of ter vervanging, dan betaald u daarvoor 25.00 euro per maand, ongeacht het aantal af te nemen uren.
Naast de bureaukosten betaalt u eenmalig inschrijfkosten van 25 euro.
Het inschrijfgeld vervalt als u bij de aanmelding zelf een nieuwe gastouder aandraagt die nog niet in ons bestand staat ingeschreven. Of wanneer een gastouder uit ons bestand u als klant aandraagt en uw kinderen gaat opvangen.

Het kan zijn dat een gastouder vergoedingen vraagt voor maaltijden of reiskosten. Vraag hier naar bij het kennismakingsgesprek.  Op de site van het NIBUD kunt u zien wat de richtlijnen zijn voor maaltijdvergoedingen.

 

Wellicht dat uw gemeente leges in rekening brengt wanneer u opvang wil realiseren. Deze leges worden doorberekend aan de bewoner van het opvangadres. Raadpleeg uw gemeente over de hoogte van deze eventuele leges of neem contact op met ons kantoor.

 

Op http://www.belastingdienst.nl/ kunt u berekenen hoe hoog uw kinderopvangtoeslag is.