Oudercommissie

 

Wij zouden graag zien dat er wat meer leden bijkwamen, iets voor u?
De oudercommissie komt minimaal 4 maal per jaar bijeen. De al ingeplande datums hiervoor kunt u vinden in de agenda op deze site.
U bent van harte welkom om eens, geheel vrijblijvend, een vergadering bij te wonen.

Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn onder meer:

 • het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders
 • het voeren van regelmatig overleg met het gastouderbureau over het beleid rondom de kinderopvang
 • het organiseren van ouderavonden, themabijeenkomsten en andere activiteiten
 • het zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie

De oudercommissie heeft een verzwaard adviesrecht met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • de wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan, het bieden van verantwoorde kinderopvang
 • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot de gestelde eisen aan de gastouder
 • het pedagogisch beleid
 • voedingsaangelegenheden van algemene aard
 • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
 • Prijswijzigingen gastouderbureau.

 

De oudercommissie bestaat op dit moment 3 leden.
Sissy Hoezen, Mandy Schrijver en Jolanda Brouwer. Daarnaast zullen Janneke Maas en Robin Bos, als gastouders, beschikbaar zijn in een adviserende rol.

 

Indien ouders belangstelling hebben om zitting te nemen in de oudercommissie kunnen zij dit kenbaar maken via de buttons op deze pagina.