Oudercommissie

 

Helaas, op dit moment hebben wij geen oudercommissie. Wij zouden graag zien dat we weer een nieuwe oudercommissie kunnen opstarten, iets voor u?
De oudercommissie komt maximaal 4 maal per jaar bijeen.

Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn onder meer:

 • het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders
 • het voeren van regelmatig overleg met het gastouderbureau over het beleid rondom de kinderopvang
 • het organiseren van ouderavonden, themabijeenkomsten en andere activiteiten
 • het zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie

De oudercommissie heeft een verzwaard adviesrecht met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • de wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan, het bieden van verantwoorde kinderopvang
 • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot de gestelde eisen aan de gastouder
 • het pedagogisch beleid
 • voedingsaangelegenheden van algemene aard
 • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid
 • het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
 • Prijswijzigingen gastouderbureau.

Voor belangstellende ouders, stuur even een mail naar info@kotersenco.nl